Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık

Gıda sektöründe ise doğal ve güvenilir ürünlere artan talepler ve sağlıklı beslenmenin önemi bizleri tarım ve hayvancılık sektörüne girmeye yöneltmiştir. Hayvancılıkta gezen tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvanların ve yumurtalarının üretimi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği, tarımcılıkta ise muz, avokado, ceviz, üzüm ve badem üretimi geçekleştirilmektedir.

İleriki süreçlerde tarım ve hayvancılık ile ilgili çeşitliliğe giderek ürün portföyünü arttırılması ve gübre üretimi ile tarımda verimliliği, biyogaz tesisi ile ise hayvancılıkla enerji üretimini bir araya getirilmesi planlamaktadır. 

Ayrıca tarım ve hayvancılık konularında danışmanlık hizmeti de tarafımızdan gerçekleştirilmekte olup; mera geri dönüşüm projeleri ve izinleri, toprak koruma projeleri, proje tanıtım dosyaları ve ÇED Raporları için doğaya yeniden kazandırma planları konusunda uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanmakta ve gerekli izinler yetkili mercilerden alınmaktadır.

Ayrıca tarım ve hayvancılık alanında deneyimimizi mimarlık, inşaat ve çevre hizmetlerimiz ile sizlere sunmak amacıyla tesislerinin planlama aşamasında; Mimari projelerini, ÇED izinlerini ve çevre danışmanlığını, uygulama aşamasında; inşaat hizmetlerini ve ÇED izlemlerini, işletme aşamasında; ise çevre izin lisans- çevre denetimi ve danışmanlığını, atık yönetim planı ve atık depolama alanlarının oluşturulmasını, arıtma sistemleri ve arıtma tesislerinin yapılmasını ve çevre ölçüm-analiz hizmetlerini sunarak, tarım ve hayvancılığın her aşamasında sizlerin yanında yer almaktayız.