Sera Gazı Emisyonu;  Kızıl ötesi radyasyon emen ve yeniden salan, hem tabii ve hem de beşeri kaynaklı olabilen ve EK-2’deki listede belirtilen gazları ve gaz benzeri diğer atmosfer bileşenlerini kapsamaktadır.

 

EK- 2

SERA GAZI EMİSYONLARI

1. Karbon Dioksit (CO2)

2. Metan (CH4)

3. Diazot Oksit (N2O)

4. Hidroflorokarbonlar (HFC’ler)

5. Perflorokarbonlar (PFC’ler)

6. Sülfür Hegzaflorid (SF6)

 

Sera Gazı Emisyonları