Sera Gazı İzleme ve Raporlandırma

Sera Gazı İzleme ve Raporlandırma

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17.05.2014 tarih 29003 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik EK-1inde yer alan faaliyetleri yerine getiren işletmelerin Sera Gazı İzleme Planı Hazırlamaları her yıl izleme planına göre Sera Gazı Raporlarını hazırlamaları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki almış Doğrulayıcı Kuruluşlara doğrulatmaları zorunlu hale gelmiştir.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’te Sera Gazı Emisyonu;  Kızıl ötesi radyasyon emen ve yeniden salan, hem tabii ve hem de beşeri kaynaklı olabilen ve EK-2’deki listede belirtilen gazları ve gaz benzeri diğer atmosfer bileşenlerini kapsamaktadır.

RENKA Proje A.Ş. olarak; işletmeler tarafından hazırlanması gereken Sera Gazı İzleme Planları ve İzleme Raporları hazırlamakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.