Peyzaj Onarım Planı Raporu; projenin inşaatı sürecinde ve santralin işletim aşamasında doğal çevrede oluşabilecek tahribat ve zararları öngörerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla konusunda uzmanlaşmış Üniversitelerdeki akademisyenler tarafından hazırlanmış akademik rapordur. Bu çalışma ile projenin inşaatı sürecinde ve santralin işletimi aşamasında arazinin morfolojik, hidrolojik, toprak yapısı ve bitki örtüsü üzerinde oluşabilecek tahribatlar ve bunun sonucunda etkilenecek habitatlar, bitki, hayvan varlığı, artabilecek erozyon riski değerlendirilerek tahrip edilen/edilebilecek alanların rehabilitasyonu ve kaybedilebilecek habitat, bitki ve hayvan varlığının biyorestorasyon, uygun habitat alanlarının, beslenme alanlarının oluşturulması gibi araçlarla alan içerisinde korunması ve yaratılacak olası etkilerin proje sahası içerisinde çözülmeye çalışılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu rapor genellikle aşağıda yer alan faaliyetler için talep edilmektedir.

  • Hidroelektrik Santralleri (HES)
  • Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
  • Güneş Enerjisi Santralleri (GES)

RENKA Proje A.Ş. Çevresel Etki Değerlendirme süreçlerinde ilgili Bakanlıklar ile Ulusal ve Uluslar arası Finans Kuruluşları tarafından istenen Peyzaj Onarım Planı Raporlarını, konusunda uzmanlaşmış Üniversitelerdeki akademisyenlerle çalışmalarını yürütmekte ve sonuçlandırmaktadır.