Ekosistem Değerlendirme Raporu; Planlanan faaliyetlerin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde faaliyetin arazi hazırlık ve inşaat aşaması ile işletme aşamasında olası ekosistem ile etkileşiminin araştırılarak, korunması gereken Flora ve Fauna yapısının ve koruma önlemlerin belirlendiği konusunda uzmanlaşmış Üniversitelerdeki akademisyenler tarafından hazırlanmış akademik rapordur.

Söz konusu rapor genellikle aşağıda yer alan faaliyetler için talep edilmektedir.

  • Hidroelektrik Santralleri (HES)
  • Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
  • Güneş Enerjisi Santralleri (GES)
  • Maden Projeleri

RENKA Proje A.Ş. Çevresel Etki Değerlendirme süreçlerinde ilgili Bakanlıklar ile Ulusal ve Uluslar arası Finans Kuruluşları tarafından istenen Ekosistem Değerlendirme Raporlarını, konusunda uzmanlaşmış Üniversitelerdeki akademisyenlerle çalışmalarını yürütmekte ve sonuçlandırmaktadır.