Çevre Ölçüm ve Analiz

Çevre Ölçüm ve Analiz

RENKA Proje olarak; işletmelerin planlama, inşaat ve işletme aşamalarında aşağıda yer alan parametreler konusunda anlaşmalı olduğumuz, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Analiz Laboratuvarları ile sizlere hizmet vermekteyiz.

 

Gürültü Ölçümleri

Bina Mekanik Ekipman Ölçümleri

Eğlence Yerleri Gürültü Ölçümleri

Endüstriyel Tesisler

Enerji Santralleri Kabul Aşması Ölçümleri

İşletmeleri için Gürültü Ölçümleri

 

Titreşim Ölçümleri

Binalarda Titreşim Ölçümleri

Madenler için titreşim ölçümleri

 

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümleri

İç Ortam Gaz Ölçümleri

İç Ortam Termal Konfor Ölçümleri

İş Yeri Ortam ve Kişisel Toz Ölçümleri

Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri

Kişisel Titreşim Ölçümleri (El-Kol-Tüm Vücut)

 

Hava Kalitesi Ölçümleri

Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları (ISCST3, AERMOD programları ile)

Hava Kalitesi Ölçümleri

 

Emisyon Ölçümleri

Emisyon Ölçümleri

 

Haritalandırma Çalışmaları

Demiryolları için Gürültü Haritası

Endüstriyel Tesisler için Gürültü Haritası

Havayolları için Gürültü Haritası

Karayolları için Gürültü Haritası

Stratejik Gürültü Haritası

 

Planlanan Tesisler İçin Akustik Raporlar

Planlanan Tesisler için Akustik Raporlar (ÇED/IFC)

 

Su, Atık Su, Deniz Suyu, Toprak, Arıtma Çamuru,Atık

Su

pH Tayini

İletkenlik Tayini

Sıcaklık Tayini

Çözünmüş Oksijen Tayini (SM 4500 OG)

Çözünmüş Oksijen Tayini

(SM 4500 OC)

Bulanıklık Tayini

Işık Geçirgenliği  Tayini

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini (Titrimerik)

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini  (Spektrofotomerik)

Florür Tayini

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

Askıda Katı Madde Tayini

Klorür Tayini

Krom(VI) Tayini

Serbest Klor Tayini

Yüzey Aktif Madde Tayini

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

Sülfat Tayini

Serbest Siyanür Tayini

Toplam Siyanür Tayini

Renk Tayini

Atık Su

pH Tayini

İletkenlik Tayini

Sıcaklık Tayini

Çözünmüş Oksijen Tayini (SM 4500 OG)

Çözünmüş Oksijen Tayini

(SM 4500 OC)

Tuzluluk Tayini

Bulanıklık Tayini

Işık Geçirgenliği  Tayini

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini (Titrimerik)

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini  (Spektrofotomerik)

Florür Tayini

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

Askıda Katı Madde Tayini

Toplam Çözünmüş Madde Tayini

Çökebilir Katı Madde Tayini

Fenol Tayini

Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini(Spektrofotometrik Metot)

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini(Askorbik Asit Metodu)

Toplam Fosfor Tayini

Klorür Tayini

Krom(VI) Tayini

Serbest Klor Tayini

Yüzey Aktif Madde Tayini

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

Sülfat Tayini

Serbest Siyanür Tayini

Toplam Siyanür Tayini

Renk Tayini

Yağ ve Gres Tayini

Alkalinite Tayini

Deniz Suyu

pH Tayini

Sıcaklık Tayini

Çözünmüş Oksijen Tayini (SM 4500 OG)

Çözünmüş Oksijen Tayini

(SM 4500 OC)

Seki Diski Derinliği Tayini

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini  (Spektrofotomerik)

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

Krom(VI) Tayini

Yüzey Aktif Madde Tayini

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

Toplam Siyanür Tayini

Renk Tayini

Toprak, Arıtma Çamuru, Atık

pH

Elektriksel İletkenlik

Kuru Madde/Nem(%)Tayini

Kızdırma Kaybı

Fenol

Florür

Sülfat

Klorür

Toplam çözünmüş madde

Ölçüm ve Analiz