Çevre İzin Lisans- Çevre Denetim ve Danışmanlık

Çevre İzin Lisans- Çevre Denetim ve Danışmanlık

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince Çevre İzin ve Lisansı alması gereken kurum ve kuruluşlar için firmamız bünyesinde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda söz konusu tesislerin başvurusu Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alması durumunda e-İzin sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılırken, yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler için ise Çevre İzin ve Lisans başvurusu yine e-İzin sistemi üzerinden tesis alanının sınırları içerisinde bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

              RENKA Proje A.Ş.; İşletmelerin emisyon, deşarj, gürültü konularında Çevre İzni , geri kazanımı ve depolama konularında da Çevre Lisansı alınması çalışmalarını yürütmektedir