T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince daha önce deşarj, emisyon, gürültü konularında alınan izinler “Çevre İzni” olarak aynı çatı altında birleştirilmiştir. Bu doğrultuda 2011 yılından itibaren söz konusu Çevre İzninin alınması noktasında Çevre Yönetim Birimleri veya Çevre Danışmanlık Firmaları marifetiyle İzin ve Lisansların alınması zorunlu hale gelmiştir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alması durumunda e-İzin sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılırken, yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler için ise Çevre İzin ve Lisans başvurusu yine e-İzin sistemi üzerinden tesis alanının sınırları içerisinde bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.Çevre danışmanlığını üstlendiğimiz firmalar için öncelikle tesisin faaliyet konusuna göre konusunda uzman bir danışman atanır.Tesise atanan danışman, tesisin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde yer aldığı kapsama göre belirlenen sürelerde (Ek-1 tesisi için ayda en az iki tam gün, Ek-2 tesisi için ayda en az bir tam gün) aylık olarak düzenli denetimlerini gerçekleştirir.

RENKA Proje A.Ş.; İşletmelerin emisyon, deşarj, gürültü konularında Çevre İzni , geri kazanımı ve depolama konularında da Çevre Lisansı alınması çalışmalarını yürütmektedir.