Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında tesisler/projeler türüne, kapasitesine, üretim miktarına göre Ek-1 ve Ek-2 Listelerinden oluşmaktadır. Ek-1 ve Ek-2 listeleri dışında kalan tesisler/projeler ise ÇED Kapsam dışında kalmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 (http://www.renkaproje.com/tr/cevre-etki-degerlendirmesi-ced/ptd-proje-tanitim-dosyasi/ptd-ek-2-listesi) Listesinde yer alan planlanan ve/veya mevcut tesisler/projeler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar vasıtası ile “Proje Tanıtım Dosyası” hazırlattırarak İl Müdürlüğünden “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alması gerekmektedir.

“ÇED Gerekli Değildir Kararı” alınması sürecinin arazi etüdünden başlayarak ÇED Gerekli Değildir Kararının alınmasına kadar geçen süreci anlatan iş akım şemasını sayfamızdan inceleyebilirsiniz (http://www.renkaproje.com/tr/cevre-etki-degerlendirmesi-ced/ptd-proje-tanitim-dosyasi/ptd-is-akim-semasi).   

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Ek-2 Listesindeki tesislere/projelere “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz. Ayrıca “ÇED Olumlu Kararı” başlanan projeler için, proje bedelinin %2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet süresiz olarak durdurulur.

RENKA Proje olarak iştirakımız TEKTONİK Müh. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile aşağıda yer alan raporların hazırlanması ve gerekli izinlerin alınması çalışmalarını sizlere sunmaktayız.

  • ÇED Yönetmeliği Muafiyet Belgesi alınması
  • ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
  • Proje İlerleme Raporlarının hazırlanması
  • Uluslararası kredi kuruluşları standartlarına göre (Dünya Bankası, IFC Kriterleri ve Finans Kuruluşlarının formatları doğrultusunda) Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması
  • Sosyal Etki Değerlendirme raporlarının hazırlanması
  • Ekosistem Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
  • Mansap Su Kullanım Hakları Planlama Raporlarının hazırlanması
  • Peyzaj Onarım Planı Raporlarının hazırlanması