Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında tesisler/projeler türüne, kapasitesine, üretim miktarına göre Ek-1 ve Ek-2 Listelerinden oluşmaktadır. Ek-1 ve Ek-2 listeleri dışında kalan tesisler/projeler ise ÇED Kapsam dışında kalmaktadır.

ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinin her ikisinde de bulunmayan tesisler/projeler için gerekli evraklar, dokümanlar ilerle birlikte Proje Özeti hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden  “ÇED Kapsamı Dışındadır Kararı” alınması çalışmalarını yürütmekteyiz.

“ÇED Kapsamı Dışındadır Kararı” alınması kapsamında evraklar, dokümanlar ve projenin çevresel etkilerinin değerlendirildiği Proje Özeti dosyası ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine başvurarak “ÇED Kapsamı Dışındadır Kararı” alınması çalışmalarını yürütmekteyiz.