Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik uyarınca; atıkların türüne ve özelliklerine bağlı olarak I, II, III sınıf depolama kriterleri belirlenmiştir. Yönetmelik kapsamında çıkan atıkların depolanması ve bertarafı amacıyla depolama sınıfının türü belirlenmektedir. Depo Sahasının sınıfına göre de depolama kriterleri değişmektedir.

RENKA Proje olarak gerek belediye atıkları gerekse endüstriyel atıkların sınıfının belirlenmesini, belirlenen sınıfa göre depolama kriterlerininin dizaynı çalışmalarını yürütmekteyiz.

Yürütülen çalışmalar dahilinde;

  • Atık depolama alanı seçimi ve ön fizibilite çalışmaları,
  • Atık depolama sahasına ait avan ve uygulama projeleri,
  • Vahşi depolama alanları rehabilitasyon projeleri,
  • Genel jeolojik ve hidrojeolojik çalışmaları,
  • Deprem risk analiz raporları,
  • Yeraltı suyu akım modellemesi,
  • Kirlilik taşınım modelleme çalışmaları,
  • Yeraltı suyu hidrojeolojik çalışmaları,
  • Atık depolama sahası, şev, sedde, taban teşkili vb. proje kesit ve ünitelerin proje çalışmaları,

gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca RENKA Proje dahilinde yer alan inşaat grubumuz tarafından söz konusu uygulama projelerine esas inşaat çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.