500 – 300.000 m³/gün ve üzeri kapasitelerde dizayn edilerek çalıştırılabilen, Atık Su Arıtma işlevini gerçekleştirmek üzere Evsel kullanım sonucu oluşan kanalizasyon sularının, deşarj limitlerine uygun yahut kullanma suyu olarak kullanılabilir seviyelere eriştirebilen, klasik aktif çamur / uzun havalandırmalı aktif çamur / ileri biyolojik arıtım prosesleri ile biyolojik arıtımın yapıldığı sistemlere Atık Su Arıtma Tesisi denilmektedir.

RENKA Proje A.Ş. olarak; talep doğrultusunda Atıksu Arıtma Tesisleri uygun deşarj standartlarında anahtar teslim olarak teslim edilmektedir.