Arıtma Sistemleri ve Arıtma Tesisleri

Arıtma Sistemleri ve Arıtma Tesisleri

RENKA Proje A.Ş.  Atıksu Arıtma Tesislerini, İçme Suyu Arıtma Tesislerini ve Paket, Biyolojik ve Kimyasal Atıksu Arıtma Sitemlerini projelendirmekte, uygulamakta ve imalat çalışmalarını yürütmekte ve sonuçlandırmaktayız.