Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 15. Maddesi olan Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler (PTD) kapsamında ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Gereklidir kararı alınması sürecinin arazi etüdünden başlayarak belgenin alınmasına kadar geçen süreci anlatan iş akım şeması aşağıda verilmiştir.

PTD İŞ AKIM ŞEMASI