Bu raporlar genellikler büyük çaplı projeler için finansman sağlayan Yerli ve Yabancı kurum ve kuruluşlar (bankalar, kredi kuruluşları vb.) tarafından istenmektedir. Finansman konusu olan projelerin muhtemel çevresel ve sosyal etkilerinin belirlendiği, olumsuz etkiler için alınacak tedbirlerin, olumlu etkiler için yapılacak teşviklerin ve proje ile ilgili olarak genel değerlendirmelerin yer aldığı raporların tanzim işidir. Söz konusu raporlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.