Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 7. Maddesi olan Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler kapsamında ÇED Olumlu Belgesinin alınması sürecinin arazi etüdünden başlayarak belgenin alınmasına kadar geçen süreci anlatan iş akım şeması aşağıda verilmiştir.

ÇED RAPORU İŞ AKIM ŞEMASI